Formació de Familiars


La formació de familiars incideix significativament en l’aprenentatge dels vostres fills i filles. Les Comunitats d’aprenentatge es caracteritzen per obrir les possibilitats formatives no només al professorat i l’alumnat sinó també als seus familiars. D’aquesta manera s’aconsegueix, a més d’afavorir la formació demanada pels familiars, avançar cap a la coordinació amb les famílies, un dels aspectes on es posa més èmfasi des de les Comunitats d’Aprenentatge. Alguns exemples d’aquestes formacions que portem a terme a l'Escola Joaquim Ruyra són d'informàtica i català. També organitzem xerrades informatives sobre salut, internet segura, tradicions catalanes, etc.