Escola Joaquim Ruyra
L'Escola Joaquim Ruyra és una Comunitat d'Aprenentatge des del curs 2009-2010. El 6 de maig de 2010 es va celebrar la 1ª Assemblea General on tota la Comunitat Educativa va votar a favor de la Transformació en Comunitat d'Aprenentatge.

L'Objectiu principal és potenciar una educació participativa de tota la comunitat educativa, basada en l'aprenentatge dialògic que es concreta en tots els espais del centre. Per aquest motiu la nostra escola i les nostres aules, està oberta a la participació activa de tota la comunitat educativa (famílies, voluntaris, gent del barri, etc.). 

Dins el Projecte d'Innovació en Comunitats d'Aprenentatge, treballem a partir de diferents actuacions d'èxit educatiu, com són "Els grups interactius", "Les Tertúlies Literàries Dialògiques" i "La Formació de Familiars", potenciant l'assoliment de les Competències Bàsiques.

Les famílies participen activament en la vida del centre. Hi ha diferents vies de participació, ja sigui a partir de les diferents comissions mixtes, la participació directa a l'aula mitjançant els grups interactius o la formació de familiars.

Vols ser voluntari?