Comissions Mixtes


 

 

La col·laboració de les famílies en la vida de l’escola té un paper indispensable en el nostre dia a dia educatiu, és per aquest motiu que treballem per a potenciar la participació, a través de la creació i la dinamització de diferents espais de trobada i de participació, així com de l’establiment de diferents canals comunicatius entre els diferents membres de la comunitat educativa.

De forma progressiva, hem anat creant nous espais de trobada i formes de col·laboració, que potenciïn la participació d’aquelles famílies que es van incorporant a l’escola i que afavoreixen el fet que l’escola esdevingui un espai per a sentir-se bé, relacionar-se i compartir criteris educatius.

Les diferents comissions mixtes (Familiars i Mestres) que hi ha a l’escola són les següents:

Comissió de Festes
Comissió d'Aula
Comissió d'Equipaments
Comissió d'Activats
Comissió de Voluntariat