Comunitat d'Aprenentatge
L'Escola Joaquim Ruyra va iniciar la seva transformació en Comunitat d'Aprenentatge el curs 2008-2009. És durant el curs 2009-2010 que es decideix començar la fase de Sensibilització amb l'assessorament del CREA de la Universitat de Barcelona.

El 6 de maig de 2010 es va celebrar la 1ª Assemblea General, amb l'assistència de l'Ignasi Puigdellívol i de la Sara Ortega (ambdós membres del CREA actius en el procés de transformació), on tota la Comunitat Educativa va votar a favor de la Transformació en Comunitat d'Aprenentatge. Des d'aquell moment, l'Escola Joaquim Ruyra és Comunitat d'Aprenentatge.

L'Objectiu principal és potenciar una educació participativa de tota la comunitat educativa, basada en l'aprenentatge dialògic que es concreta en tots els espais, inclosa l'aula.